Gerard Pedrycz

O mnie

Gerard Pedrycz

O mnie

Kim jestem?

Kielczanin, 48 lat. Mąż i szczęśliwy tata dwóch córek. Wieloletni wykładowca akademicki i pracownik samorządu województwa, gdzie kierował m.in. Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach którego pozyskaliśmy 700 mln PLN funduszy unijnych dla województwa świętokrzyskiego. 

Gerard Pedrycz wyżyna zbrojeniowa gerardpedrycz.pl
Doświadczenie samorządowe
98%
Skuteczność działań
96%

Poza moją profesjonalną działalnością, moje życie wypełniają również pasje, które pozwalają mi na chwilę relaksu i odprężenia. Snowboard to moja zimowa ucieczka od codzienności, dająca adrenalinę i radość z aktywnego wypoczynku na śniegu oraz satysfakcję ze szkolenia nowych adeptów tego wspaniałego sportu jako instruktor. Żeglarstwo i turystyka motocyklowa to moje sposoby na eksplorowanie świata z innej perspektywy, dające poczucie wolności i niezależności. Jazda konna oraz tenis ziemny to aktywności, które łączyły mnie z naturą i pomagały utrzymać formę fizyczną. Z kolei moje zainteresowania geopolityką, historią i bezpieczeństwem międzynarodowym pozwalają mi na głębsze zrozumienie procesów kształtujących nasz świat, co jest nie tylko moją pasją, ale również istotnym elementem mojej pracy zawodowej.

Biografia

Wykształcenie i doświadczenie

Moje wykształcenie obejmuje tytuł magistra zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności integracja europejska, jak i z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie skupiłem się na politologii i naukach społecznych. Te solidne podstawy akademickie dały mi nie tylko wiedzę, ale również umiejętności analityczne, niezbędne w mojej pracy na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju regionu.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukowo-dydaktyczną na naszym Uniwersytecie oraz kluczowe role we wdrażaniu funduszy unijnych przez samorząd województwa gdzie skupiałem się na wspieraniu społeczności lokalnych i inicjatyw rozwojowych a obecnie zadania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim jako doradca wojewody ds. Obronnych i Bezpieczeństwa. Te różnorodne doświadczenia pozwoliły mi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa oraz pracy na rzecz dobra wspólnego.

Gerard Pedrycz konferencja Koalicji Obywatelskiej

Rodzina i wolny czas

Praca

2024 – obecnie

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Doradca wojewody ds. Obronnych i Bezpieczeństwa.

2012 – obecnie

Rada Programowa Radia Kielce – (Przewodniczący w latach 2012-2017)

2019 – 2024

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, 101 Batalion w Kielcach, 3 kompania – celowniczy.

2016 – 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział kontroli EFS – Główny Specjalista
Departament Wdrażania EFS, Oddział kontroli – Główny Specjalista

2007- 2015

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
– ŚBRR – Z-ca Dyrektora ds. PO KL
– Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Kierownik
– Dział Strategii – Kierownik
– Stanowisko ds. kontroli systemowych (finansowych i prawnych) – Starszy Specjalista

2002- 2010

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych, asystent – pracownik naukowo-dydaktyczny.

Wykształcenie

1990

SP 31 w Kielcach – Srebrna Tarcza Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w nauce

1995

Technikum Ekonomiczno-Mechaniczne im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach, (pięcioletni cykl nauki)

2000

magister, Uniwersytet Jana Kochanowskiego (dawniej WSP) w Kielcach , Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk Politycznych, kierunek: Politologia i Nauki Społeczne, spec.: społeczno-samorządowa (praca dyplomowa „Zmiana koncepcji strategicznej NATO”)

2001

magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych, kier.: Stosunki Międzynarodowe,
spec.: integracja europejska (praca dyplomowa „Reforma NATO”)

Działalność Społeczna

1997 -2000

„Homo Politicus” Akademickie Koło Naukowe Polityki
na UJK w Kielcach, członek zarządu

Młodzieżowy Instruktor Społeczny, w ramach programu
Czerwonego Krzyża

2012–obecnie

Stowarzyszenie „Pokolenie z Pasją” – członek założyciel i Przewodniczący.