Gerard Pedrycz

Spotkanie z wiceministrem Obrony Narodowej Cezarym Tomczykiem i prezentacja mojej koncepcji ,,Wyżyny Zbrojeniowej”

Polecane

Spotkanie z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i prezentacja mojej koncepcji ,, Wyżyny Zbrojeniowej

Konferencja prasowa - rozwój Targów Kielce. 13.03.2024

Spotkanie u Wojewody Świętokrzyskiego

spotkanie w urzędzie marszałkowskim

W trakcie tego spotkania poruszyliśmy kwestię niezwykłego potencjału, jaki nasze województwo świętokrzyskie posiada – bogatej, prawie stuletniej tradycji w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Podkreśliliśmy znaczenie tego dziedzictwa oraz jego wpływ na bezpieczeństwo i rozwój całego kraju.

Konferencja prasowa Targi Kielce

Spotkanie na Targach Kielce z sekretarze stanu Cezarym Tomczykiem

Przemysł zbrojeniowy w województwie świętokrzyskim

Gerard Pedrycz Targi Kielce

Podczas konferencji przypomniałem o kluczowej roli, jaką nasze województwo pełni w przemyśle zbrojeniowym.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i odporności państwa:
  • Kluczowa rola ścisłej współpracy między samorządami wojewódzkimi a administracją centralną.
 • Szansa na rozwój gospodarczy dzięki wyzwaniom międzynarodowym:
  • Wielka możliwość rozwoju dla regionu z długimi tradycjami w produkcji zbrojeniowej.
  • Projekt „Wyżyna Zbrojeniowa” nawiązujący do sukcesu „Doliny Lotniczej”, skupiony wokół tradycyjnych ośrodków przemysłu zbrojeniowego w pasmie Gór Świętokrzyskich.
 • Rola Targów Kielce w projekcie „Wyżyna Zbrojeniowa”:
  • Targi Kielce jako miejsce największych targów zbrojeniowych w Polsce i jednych z największych w Europie (MSPO), stanowiące okno wystawowe dla projektu.
 • Kluczowe ośrodki przemysłu zbrojeniowego w regionie:
  • Skarżysko: Mesko,PFA, WB Electronics, produkcja amunicji lufowej i rakietowej, w tym PLPK i PPK.
  • Starachowice: MAN produkcja wojskowych wozów ciężarowych.
  • Ostrowiec: ośrodek hutniczy.
  • Kielce: baza edukacyjno-naukowa oparta o Politechnikę Świętokrzyską, potencjał do stworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego dla przemysłu zbrojeniowego oraz kadry technicznej.
 • Potencjał i strategiczne znaczenie regionu:
  • Duże możliwości rozwoju związane z doświadczonymi kadr, strategicznym położeniem i rosnącymi potrzebami rynku.
  • Napływ znaczących środków finansowych, w tym z UE, na rozwój przemysłu zbrojeniowego.
 • Zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne i rola poddostawców:
  • Oferowanie dużych terenów inwestycyjnych w Obicach koło Kielc dla zwiększenia produkcji.
  • Rozwój przemysłu generujący zapotrzebowanie na poddostawców i kooperantów, co stanowi szansę dla prywatnych przedsiębiorców z regionu.
 • Długoterminowy wpływ na gospodarkę i infrastrukturę:
  • Projekt jako koło zamachowe świętokrzyskiej gospodarki na dekady.
  • Motywacja do rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej.
Bezpieczeństwo Gospodarka Czyste środowisko Gerard Pedrycz

Udostępnij post