Gerard Pedrycz

Ogólnopolska konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce 2024

Polecane

Gerard Pedrycz konwencja Koalicji Obywatelskiej

Ogólnopolska konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce

Konwencja Ogólnopolska Koalicji Obywatelskiej Kielce

W minioną sobotę, 16 marca, odbyła się Ogólnopolska Konwencja Wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie, które odbyło się w Targach Kielce o godzinie 12, zgromadziło wybitnych przedstawicieli naszego ugrupowania, w tym znanych polityków i kandydatów do samorządu, co stanowi wyraz naszego zaangażowania i gotowości do służby społeczeństwu.

Konwencja była nie tylko okazją do zaprezentowania Agaty Wojdy, naszej wybitnej kandydatki na prezydentkę Kielc, ale również platformą do dyskusji o przyszłości naszego miasta i całego regionu świętokrzyskiego. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej, którzy wraz z posłami Koalicji Obywatelskiej, Arturem Gieradą, Romanem Giertychem i Lucjanem Pietrzczykiem, podkreślali znaczenie zaangażowania w lokalną politykę oraz walkę o wartości, które są fundamentem naszej demokracji.

Gerard Pedrycz konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce

Wśród licznych kwestii, które zajmują centralne miejsce w debacie publicznej i są przedmiotem zainteresowania polityków oraz osób sprawujących władzę, istnieje szereg tematów, które szczególnie mnie angażują. Od długiego czasu na pierwszym miejscu moich priorytetów stoi bezpieczeństwo obywateli oraz oraz system odporności państwa . Uważam, że podstawą w zapewnieniu tego bezpieczeństwa jest mocna i efektywna współpraca pomiędzy samorządami na różnych szczeblach, a w szczególności wojewódzkimi, a administracją centralną. W tej niezwykle ważnej sferze pragnę wykorzystać zgromadzone przeze mnie wieloletnie doświadczenie zdobyte na stanowisku doradcy do spraw obronnych i bezpieczeństwa w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
Podczas ostatniego weekendu miałem okazję podzielić się tymi refleksjami i doświadczeniem z koleżankami i kolegami na konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej. Temat bezpieczeństwa był jednym z głównych punktów naszych rozmów, co świadczy o jego znaczeniu i pilności w kontekście aktualnych wyzwań.

Przemówienie Ministra Sprawiedliwości

Adam Bodnar-konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce

Adam Bodnar zaapelował do samorządowców z naszych szeregów o nieustępliwą walkę o praworządność na każdym szczeblu zarządzania. Podkreślenie tego, jak ważne jest, aby idee, które kierują działaniem władzy centralnej, znajdowały swoje odzwierciedlenie również w działaniach na poziomie lokalnym, jest dla nas kluczowe.

Przemówienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bartłomiej Sienkiewicz-konwencja Koalicj Obywatelskiej Kielce

Bartłomiej Sienkiewicz wyraził przekonanie o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach samorządowych. Jego optymizm wynika nie tylko z bieżących sondaży, ale również z coraz szerzej rozumianej przez społeczeństwo potrzeby zmiany. Minister Sienkiewicz zwrócił uwagę na to, jak nieprawidłowości ostatnich lat wpłynęły na decyzje i percepcję wyborców, co stanowi dla nas obowiązek wykazania się jako godni ich zaufania przedstawiciele.

Konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce

Ogólnopolska konwencja Koalicji Obywatelskiej Kielce Podsumowanie

W Konwencji w Kielcach wzięli udział nie tylko kandydaci startujący w lokalnych wyborach, ale również wybitni parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, co jest dowodem na nasze wspólne zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla Kielc i całego regionu.

Jako członkowie Koalicji Obywatelskiej, jesteśmy głęboko przekonani o konieczności współpracy na rzecz wspólnego dobra, dlatego też z niecierpliwością oczekujemy na możliwość służenia Państwu po nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024.

Bezpieczeństwo Gospodarka Czyste środowisko Gerard Pedrycz

Udostępnij post